Pestovateľská technológia

Metóda intenzívneho pestovania rýchlenej papriky s rezom na jednu stonku
Oprávnenosť metódy: V súčasnosti bežne dostupné odrody rýchlenej papriky sú bez výnimky indeterminantné. Ich spoločným charakteristickým znakom je intenzívny vegetatívny rast po výsadbe, preto sú prvé plody oveľa väčšie, ako plody, ktoré sa vyvinú v druhej polovici vegetácie. Na jednej rastline nájdeme následkom pravidelného oplodnenia kvetov súčasne aj 15-20 plodov a plôdikov, ktoré však nie sú schopné dorásť do požadovanej veľkosti. Základom metódy, ktorú používame a doporučujeme je rez, vďaka ktorému zabezpečíme počas celej vegetácie vhodný pomer medzi listami a plodmi, následne čoho dosiahneme plody vyrovnanej veľkosti. Počas vegetácie máme príležitosť odstrániť choré a deformované plody. V nezahustenom, vzdušnom poraste je menej problémov z hľadiska ochrany rastlín, aj plody sa zberajú ľahšie.
Priebeh rezu: Po 3-5 týždňoch po výsadbe na rastline sa vytvoria prvé rozvetvenia stonky, z ktorých najsilnejšiu viažeme k špagátu tak isto, ako priväzujeme uhorky alebo rajčiaky. Ostatné, menej vyvinuté zaštipneme po 2.-3. liste. Odstránime všetky výhonky a plody pod prvým rozvetvením. Potom už len po 1.-2. liste zaštipneme bočné výhonky na hlavnej stonke, preberieme – preriedime tvoriace sa plody a hlavnú stonku viažeme k špagátu.
Doporučená hustota rastlín: 4 – 5 ks/m2. Pri jednoriadkovej výsadbe použijeme spon 100 x 20-25 cm, v prípade dvojriadkovej výsadby doporučujeme spon 50+80-100 x 30-35 cm.
Výživa a hnojenie: Odborným základným hnojením rastlinám zvyčajne zabezpečíme potrebné živiny v prvej polovici vegetácie. V druhej polovici vegetácie používajme vodorozpustné, komplexné hnojivo aspoň raz týždenne v dávke 15-20 g/m2.
Zavlažovanie: Po výsadbe zavlažujeme rosením, neskôr postupne použijeme väčšiu dávku vody tak, aby sa dostala do celej aktívnej koreňovej zóny rastlín. Čoraz viac narastajúca listová plocha a 6-10 tvoriacich sa plodov vyžaduje čím ďalej, tým viac vody. Počas horúcich letných dní nárok rastliny môže dosahovať až 1 l vody denne. Od začiatku septembra túto dávku postupne znižujeme.
Ochrana rastlín: Rezom vytvoríme vzdušný porast s nevhodnými podmienkami v prvom rade pre rozvoj hubových chorôb a tým znížime počet týchto postrekov na minimum. Zvýšenú pozornosť však venujeme cicavým a žravým škodcom (vošky, roztočec chmeľový, roztočík, strapka západná, mory). Ich priama škodlivosť nie je až taká významná, väčšiu škodu spôsobia tým, že cicaním rozširujú vírusové choroby. Pri každej aplikácii do postrekovej kvapaliny primiešajme listové hnojivo s obsahom vápnika (preventívne proti suchej škvrnitosti plodov).
Zvýšené náklady vplyvom rezu: V porovnaní s tradičným spôsobom pestovania sú zvýšené náklady na vybudovanie opornej sústavy (drôt, špagát) a na mzdu za samotný rez. Na základe viacročných skúseností môžem skonštatovať, že z porastu s rezom je možné zberať oveľa väčší podiel extra veľkých plodov a plodov 1. akostnej triedy. Tieto plody sa dajú ľahšie predať za vyššiu cenu aj na konci sezóny, keď ponuka prevyšuje dopyt. Ak má pestovateľ väčšiu tržbu o 0,10 € za každý kilogram plodov, zvýšené náklady sa mu uhradia.